Nejvíc známým druhem pružin jsou pružiny tlačné, kterých používáme každého dne. Pera tlačné jsou naším prvním asociací se slovem pružiny. Většína z nás myslí, že je to jediný druh pružin, který existuje. Je to velký omyl. Existuje několik druhů pružin.

Výroba a průmysl

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Výroba pružin to těžký a komplikovaný proces. Zvlaště jde o začátek výroby. Formování pružin je velice významné z toho důvodu, že má vlív na celý proces produkcí. Druhá věc, jakou děla se s perami to tepelní úpevění. Má to vliv na trvanlivost pružin.

Obyčejně tato fáza je automatická. Další etapa to povrchová úprava mechanická. Přestože všechno je automatické je to doopravdy komplikovaný proces. Velmi zakládní jsou antikorozní úpravy a značení na povrchu pružin. Nejlepé nabývat pružiny, které měly zkoušky kvality. Davá nám to zaručení, že produkt, který nabýváme je nejlepší jakosti.

Výroba pružin má obrovský vliv na vlastnosti per. První věc, kterou zpozorujeme to podoba pružin. Může být doopravdy různorodná:

Nejpopularnější jsou samozřejmě pera tlačné, které můžeme najít v malých a velkých věcích, které používáme každého dne. Výborným příkladem jsou propisky, uvnitř kterých najdeme malé pružiny tlačné. Jiným zajímavým příkladem užiti pružin tlačných jsou pružiny, které najdeme v naších automobilech a v jiných komunikačních prostředkách.

Průmysl

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Druhým hodně popularním žánrem pružin jsou pera tažné. Nejdůležitějším úkolem takových per je shromaždění v sobě sily, kterou později mají v konkrétním čase opět vydát. Velmi důležité je též zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Zajímavé je, že též takový druh pružin většina nás má v svých domech – myslíme tady o oknech, které ve většině případů mají pera tažné, které pomáhají je otevírat a zavírat.

Pružiny můžeme také rozčlenit z důvodu materiálů, z kterého zůstaly výrobené. Jistě nejpopularnější jsou pružiny udělané z kovu. Druhý žánr to pružiny pryžové. Samozřejmě této typy per můžeme rozdělit na menší skupiny.

Pokud jde o pružiny kovové to můžeme je rozčlenit podle způsobu jakým jsou namáhané. První skupina to pera namáhané ohnutím – v tímto případě materiál pružin není využitý optimálně. Velkou skupinu tvoří pružiny kovové zatěžované ohybem. Jsou to listové pružiny, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pera, které díky tuhost zmenšuje se až k nule, šroubovité pružiny zkrutné a pera spirálové.

Důležitou skupinou jsou pera namáhané krutem. Můžeme tady vyměnit pružiny šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Existují rovněž pera šroubovité kuželové, zkrutné a též pera namáhané kombinovaně. Příkladem jsou pera talířové a kroužkové.