Bezmála všichní lide, kdy mají něco řict o perech samozřejmě budou mluvit o perech tlačných. Je to naší první spojovaní z pružinami. Vynika to z toho, že je to nejpopularnější druh pružin. Meně popularní jsou tažné pružiny.

Tážné pružiny (tážné pružiny na mají válcový tvar s kruhovým průřezem a mezi pružinovými závity je minimální dálka, aby se mohla zdlouhavost pružiny protáhnout. Jejích úkolem je shromáždit v sobě energii, kterou v určitě době opět vydají. Velmi závažné je též tišení nárazy a chvění, udržovaní stability některých strojních celků a napomáhavaní jejich jednoduššímu vládaní a také zajišťovaní stálou přítlačnou sílu anebo regresivní ruch.

Tažné pružiny ve strojích

Autor: mpclemens
Źródło: http://www.flickr.com

Zpravidla chování pera je takové, že pero čini vyváženou rozměrů její odchylky z klidové umístění a ve směru proti této odklonu. Nejjednodušší je řict, že pružina je zařízení využívané k zachycení a zvětšovaní energie, tlumení rázů a chvění.

Najčastějí tažné pružiny mohli bychom najít v různého typu dopravních prostředkách. Pokud otevřete kapotu svého automobilu ihned zpozorujete několik per, diky kterým Váší auto může dobře pracovat. Interesantní je to, že tažné pružiny jsou velmi podstatné též na příklad ve dveřích, a myslíme zde o specialním typě dveří, tzn. o garážových vratách. Je to velice zajímavý způsob použití takových per, poněvadž tažné pružiny tvoří celý sýstem.

Pera jsou umístěné svisle a podél celého křídla garážových dveří a tím také formují potřebnou protiváhu pro lehké a nezátěžové zvládání. Tyto tažné pružiny pracují díky prostému mechanismu kladek. Jestli dveře jsou uzavřene pružiny tažné jsou nejvíce napružené. Obyčejně pera tažné v garážových dveřích jsou dimenzovanány na fungování kolem 15 tisíc cyklů, a to znamena okolo 10 let fungování. Je to jenom jedná z mnoha věcí, které používají per tažných. Jsou one poněkud míň popularní pro normálního člověka, ale lidé, kteří mají zajem o techniku jistě budou vědět jak vypadají a kde se použiva takových pružin.

Stejně jak v případě per tlačných musíte přislušně starat se o stav per tažných. Nejdůležitější je upotřebovaní mazacího oleje. Ochrání to pružiny před korodovaním a díky tomu budete mohli dlouho a dobře jí použivát.